Popis dalekohledů

Význam údajů a značek v názvu

(popis značek je pro dalekohledy Nikon)

 

Například 8x42 DCF WP

 • první číslo je násobek zvětšení
 • následuje "x" a za ním je uveden průměr objektivu
 • dále následuje některá ze zkratek: CF, DCF, IF
  • CF - centrální ostření
  • DCF - centrální ostření, střechový hranol
  • IF - individuální ostření
 • dále může následovat označení voděodolnosti WP
 • v názvu se mohou vyskytnout další zkratky které mohou upřesňovat druh konstrukce, kvalitu atd. SP, L, HP, HG. 

 

Typ hranolu

Dalekohledy používají dvě základní konstrukce: střechový hranol a porroprizmatický hranol. Jednoduše se dá říct že u střechového hranolu jsou okulár a objektiv v jedné ose, porroprizmatické řešení má osy dvě.

Co do kvality dalekohledu mohou obě řešení přinést vynikající výsledky. Dalekohledy se střechovými hranoly přinášejí však navíc i menší rozměry.

 

Zvětšení

Zvětšení, vyjádřené číselně, je poměr mez skutečnými rozměry pozorovaného objektu a jeho zvětšenou velikostí. Kupříkladu dalekohledem se zvětšením 7x se předmět ve vzdálenosti 700 m bude jevit, jako by byl pozorován prostým okem z pouhých l00 m. Zvětšení 6x až 10x představují mimochodem také doporučené hodnoty pro dalekohledy do ruky na venkovní použití. Počínaje zvětšením 12x se zvyšuje riziko rozmazaného obrazu a nepříjemného optického dojmu v důsledku chvění rukou a jiných bezděčných pohybů.

 

Průměr objektivu

Průměr objektivu spolu s povrchovou úpravou čočky objektivu a hranolu vymezují množství světla, které se bude podílet na tvorbě obrazu. Jestli že obvykle provádíte pozorování při nedostatečném osvětlení, svítání či soumraku, nebo v zalesněných plochách, budete pravděpodobně potřebovat dalekohled s větším objektivem. Čím je však objektiv větší, tím je dalekohled těžší, proto platí obecný limit pro dalekohledy do ruky, a tím je objektiv o průměru 50 mm (max. 56 mm).

 

Zorné pole

Každý binokulární dalekohled je opatřen číselným kódem popisujícím jeho technickou specifikaci Vezmeme-li kupř. údaj ,,8x40 8,8°", pak ,,8,8°" znamená skutečné zorné pole, což je úhel pozorování měřený od středu objektivu. Zdánlivé zorné pole naproti tomu udává, jak by toto zorné pole bylo veliké pouhým okem. Skutečné zorné pole na 1000 m uvedené v technické specifikaci představuje šířku viditelného prostoru ve vzdálenosti 1000 m.

 

Výstupní pupila

Pojmem výstupní pupila se označuje obraz vytvářený okuláry dalekohledu. Průměr výstupní pupily (v mm) odpovídá efektivní cloně vydělené zvětšením. Průměr zornice lidského oka se mění v závislosti na intenzitě světla, a to od 2-3 mm za denního světla do 7 mm za tmy. Výstupní pupila o průměru 7 mm proto poskytuje maximum světla rozšířené oční zornici a je ideální pro pozorování za šera a v noci.

 

Zornička oka má za světla průměr 2-3 mm, za tmy cca 7 mm. Pupilu vidíme vlastně jako kroužek světla uprostřed okuláru.

Z toho vyplývá, že ideální stav je když se průměr zorničky oka rovná průměru pupily dalekohledu. Potom se maximum obrazu dostane do oka.

 

Světelnost

Relativní světelnost je hodnota odpovídající druhé mocnině průměru výstupní pupily. Čím vyšší relativní světelnost, tím jasnější je pozorovaný obraz. Tento údaj však není přímo úměrný nárůstu jasu při pozorování pouhým okem, protože světlo procházející binokulárem má 100% účinek pouze za předpokladu že výstupní pupila dalekohledu a oční zornice mají stejný průměr.

 

 

Zdroj:

Katalog sportovní techniky Nikon

Katalog sportovní techniky Pentax

 

váš nákup
0 položek za 0 Kč
detail košíku  k pokladně
Popis dalekohledůrozšířené vyhledávání
Dodání a tvorba eshopu BINARGON® BINARGON s.r.o. Mapa webu: sitemap, Kanál RSS